De spelende mensch

Voor het verbeteren van de samenwerking in een team, een organisatie of een netwerk is het soms nodig om een goed gesprek te voren en soms juist om samen iets leuks te gaan doen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door beide.


Ik voer dat gesprek volgens de principes van de consulterende dialoog en deep democracy. Er moet dus sprake zijn van een gezamenlijk vraagstuk en een behoefte om daarbij de wijsheid van alle betrokkenen in te zetten. Dit begint dan ook altijd met het bepalen van de centrale vraag door de betrokkenen zelf.


Mijn ervaring is dat iedereen die betrokken is of wordt meer toegankelijk is voor dat goede gesprek als het start vanuit een spelende context. En dat ik die context van nature weet te organiseren. Dat begint al bij de keuze voor de locatie en een gezamenlijke activiteit om elkaar (en zichzelf) als mens beter te leren kennen. Vervolgens gebruik ik in de eerste dialoog altijd een archetypische verkenning waarmee deelnemers worden verleid om zich meer intuïtief te verbinden met het vraagstuk en zo los te komen van de formele rol waarin ze betrokken zijn geraakt.


Het vervolg na deze eerste verkenning is afhankelijk van het vraagstuk, de manier waarop deelnemers daarbij betrokken zijn, het doel en de lengte van het verbetertraject. Ik zet dan meer dialoog in om ideeën op te halen en/of ga op den duur over tot besluitvorming met behulp van deep democracy. Indien nodig zet ik daarvoor op maat een spelvorm in.


Wat betreft het doel dat u wilt bereiken, kan ik helpen bij het creëren van nieuwe inzichten op een vraagstuk en het maken van keuzes daarin. In mijn aanpak ben ik erg verbindend zodat het altijd gezamenlijke inzichten en keuzes zijn van álle betrokkenen. 


Voor het implementeren ervan in uw bedrijfsvoering of anderszins begeleiding bij de verdere samenwerking zal ik u meestal verwijzen naar andere procesbegeleiders (bij sommige maatschappelijke vraagstukken kan ik dit wel zelf doen). De verbindingen die ik weet te leggen, gaan over (ogenschijnlijke) tegenstellingen tussen belangen, opvattingen of zelfs taal en gebruikelijkheden. Soms komen we tijdens de dialoog echter tot het gezamenlijke inzicht dat er nog een bepaalde spanning is vanuit een voorgaande samenwerking. Dit vraagt om dan eerst of parallel om een specifieke begeleiding die ik ook vanuit mijn netwerk kan leveren.

Contact

Ludentes is een initiatief
van Martin Hammenga

Bel of mail me gerust met vragen of om een keer langs te komen:

martin@ludentes.nl

06 – 2831 2869

Meer over mij op: www.netwerku.nl


Ludentes is gevestigd
in de HUB Haren

De Hub Haren

Dilgtweg 5B

9751 ND Haren

Op het terrein van Beatrixoord

Meer info op:

dehub-haren.nl